סילבוס

Specialization Syllabus


ינואר 2003
‏כ"ב/שבט/תשס"ג

מומחה בכירורגיה של בית החזה

תכנית ההתמחות בכירורגיה של בית החזה שונתה ולהלן התכנית החדשה (החל מתאריך 17.12.2002):

אחד מ – 3 המסלולים:


א. מסלול כירורגית לב:

6 שנים מהן

4 שנים המחלקה לכירורגית חזה ולב, ובלבד שבבית החולים שקיימת בו הפרדה בין מחלקת כירורגית חזה ומחלקת כירורגית לב– יהיו 3 שנים במחלקה לכירורגית לב ושנה אחת במחלקה לכירורגית חזה.

1 שנה בכירורגיה כללית

או

9 חודשים בכירורגיה כללית ו – 3 חודשים בכירורגית כלי דם

3 חודשים קרדיולוגיה

3 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי

6 חודשים מדעי יסוד

רשימת הניתוחים במסלול א'

40 ניתוחי מעקפים כליליים.

10 ניתוחי מסתמים והשתתפות בעוד 5 ניתוחי מסתמים.

15 ניתוחי ריאות.

השתתפות ב – 10 ניתוחי מומי לב מולדים.


ב. מסלול כירורגית חזה כללית:

6 שנים מהן

4 שנים במחלקה לכירורגית חזה ולב, ובלבד שבבית חולים שקיימת בו הפרדה בין מחלקת כירורגית חזה ומחלקת כירורגית לב– יהיו 3 שנים במחלקה לכירורגית חזה ושנה אחת במחלקה לכירורגית לב.

1 שנה בכירורגיה כללית

או

9 חודשים בכירורגיה כללית ו – 3 חודשים בכירורגית כלי דם

3 חודשים במכון ריאות

3 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי

6 חודשים מדעי יסוד

רשימת הניתוחים במסלול ב'

60 ניתוחי ריאות מתוכם לפחות 30 כריתות אנטומיות.

20 פעולות אבחנתיות (ברוכונסקופיה, מדיאסטינוסקופיה, מדיאסטינוטומיה קדמית, טורקוסקופיה, ביופסיה פלוירלית).

השתתפות ב – 5 ניתוחי ושט.

השתפות ב – 20 ניתוחי לב.


ג. מסלול כירורגית לב וכירורגית חזה כללית:

¼ 7 שנים מהן

5 שנים במחלקה לכירורגית חזה ולב

1 שנה בכירורגיה כללית

או

9 חודשים בכירורגיה כללית ו – 3 חודשים בכירורגית כלי דם

3 חודשים בקרדיולוגיה

3 חודשים במכון ריאות

3 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי

6 חודשים מדעי יסוד

רשימת הניתוחים במסלול ג'

40 ניתוחי מעקפים כליליים.

10 ניתוחי מסתמים והשתתפות בעוד 5 ניתוחי מסתמים.

השתתפות ב – 10 ניתוחי מומי לב מולדים.

60 ניתוחי ריאות מתוכם לפחות 30 כריתות אנטומיות.

20 פעולות אבחנתיות (ברוכונסקופיה, מדיאסטינוסקופיה, מדיאסטינוטומיה קדמית, טורקוסקופיה, ביופסיה פלוירלית).

השתתפות ב – 5 ניתוחי ושט.