סקרים

מהו הטיפול נוגד הטסיות המקובל במחלקתך לאחר ניתוח מעקפים?

לאחרונה התפרסם מאמר ב JAMA שבחן את האפקטיביות של  מתן טיקגרלור (ברינלטה) יחד עם אספירין לחולים לאחר ניתוח מעקפים.

תוצאות המחקר הצביעו על שיפור באחוז השתלים הורידים הפתוחים שנה לאחר הניתוח במטופלים שטופלו בטיקרגלור + אספירין.   תוצאות אלה מצטרפות לאלה של  מחקר ה- PLATO  אשר הראה גם תוצאות חיוביות באלו שטופלו בטיקגרלור(ברינלטה) לאחר ניתוח מעקפים.

בכדי להעריך את המצב הנוכחי במחלקות ניתוחי לב בארץ אנו מבקשים לקיים סקר קצר זה שבו נבקשך לסמן את הגישה המקובלת עליך בסוגיה זו.

מהו הטיפול נוגד הטסיות המקובל במחלקתך לאחר ניתוח מעקפים ?

התוצאות יפורסמו באתר (באופן אנונימי כמובן) במטרה לקיים דיון על התוצאות בהמשך.
תודה על השתתפותך!

למענה על שאלת הסקר לחצו כאן


 

הפסקת טריקגלור לפני CABG

כידוע, קיימת מחלוקת באשר לשאלה מתי יש להפסיק טיפול בטיקגרלור (ברילינטה) במטופלים המיועדים לניתוח מעקפים עם רקע של MI אשר נוטלים באופן קבוע את התרופה. בכדי להעריך את המצב הנוכחי אנו מבקשים לקיים סקר קצר זה שבו נבקשך לסמן את הגישה המקובלת עליך בסוגייה זו. התוצאות יפורסמו באתר (באופן אנונימי כמובן) במטרה לקיים דיון על התוצאות בהמשך. תודה על השתתפותך !

למענה על שאלת הסקר לחצו כאן


תוצאות הסקר

כתיבת תגובה