מאמרים מומלצים

Kawamoto, Naonori et al.
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery , Volume 154 , Issue 6 , 1915 – 1924.e6

 

Michael E. Farkouh, M.D., Michael Domanski, M.D., Lynn A. Sleeper, Sc.D., Flora S. Siami, M.P.H., George Dangas, M.D., Ph.D., Michael Mack, M.D., May Yang, M.P.H., David J. Cohen, M.D., Yves Rosenberg, M.D., M.P.H., Scott D. Solomon, M.D., Akshay S. Desai, M.D., M.P.H., Bernard J. Gersh, M.B., Ch.B., D.Phil., Elizabeth A. Magnuson, Sc.D., Alexandra Lansky, M.D., Robin Boineau, M.D., Jesse Weinberger, M.D., Krishnan Ramanathan, M.B., Ch.B., J. Eduardo Sousa, M.D., Ph.D., Jamie Rankin, M.D., Balram Bhargava, M.D., John Buse, M.D., Whady Hueb, M.D., Ph.D., Craig R. Smith, M.D., Victoria Muratov, M.D., M.P.H., Sameer Bansilal, M.D., Spencer King, III, M.D., Michel Bertrand, M.D., and Valentin Fuster, M.D., Ph.D., for the FREEDOM Trial Investigators*

N Engl J Med 2012; 367:2375-2384 December 20, 2012 DOI: 10.1056/NEJMoa1211585

 

Gregg W. Stone, M.D., Joseph F. Sabik, M.D., Patrick W. Serruys, M.D., Ph.D., Charles A. Simonton, M.D., Philippe Généreux, M.D., John Puskas, M.D., David E. Kandzari, M.D., Marie-Claude Morice, M.D., Nicholas Lembo, M.D., W. Morris Brown, III, M.D., David P. Taggart, M.D., Adrian Banning, M.D., Béla Merkely, M.D., Ferenc Horkay, M.D., Piet W. Boonstra, M.D., Ad J. van Boven, M.D., Imre Ungi, M.D., Gabor Bogáts, M.D., Samer Mansour, M.D., Nicolas Noiseux, M.D., Manel Sabaté, M.D., José Pomar, M.D., Mark Hickey, M.D., Anthony Gershlick, M.D., Pawel Buszman, M.D., Andrzej Bochenek, M.D., Erick Schampaert, M.D., Pierre Pagé, M.D., Ovidiu Dressler, M.D., Ioanna Kosmidou, M.D., Roxana Mehran, M.D., Stuart J. Pocock, Ph.D., and A. Pieter Kappetein, M.D., Ph.D., for the EXCEL Trial Investigators*

N Engl J Med 2016; 375:2223-2235 December 8, 2016 DOI: 10.1056/NEJMoa1610227

 

Mäkikallio T1, Holm NR2, Lindsay M3, Spence MS4, Erglis A5, Menown IB6, Trovik T7, Eskola M8, Romppanen H9, Kellerth T10, Ravkilde J11, Jensen LO12, Kalinauskas G13, Linder RB14, Pentikainen M15, Hervold A16, Banning A17, Zaman A18, Cotton J19, Eriksen E20, Margus S21, Sørensen HT22, Nielsen PH23, Niemelä M1, Kervinen K1, Lassen JF2, Maeng M2, Oldroyd K3, Berg G3, Walsh SJ4, Hanratty CG4, Kumsars I5, Stradins P5, Steigen TK7, Fröbert O10, Graham AN4, Endresen PC24, Corbascio M25, Kajander O8, Trivedi U26, Hartikainen J9, Anttila V27, Hildick-Smith D26, Thuesen L11, Christiansen EH28; NOBLE study investigators.

Volume 388, Issue 10061, 3–9 December 2016, Pages 2743-2752

 

Gregg W. Stone, M.D., Joseph F. Sabik, M.D., Patrick W. Serruys, M.D., Ph.D., Charles A. Simonton, M.D., Philippe Généreux, M.D., John Puskas, M.D., David E. Kandzari, M.D., Marie-Claude Morice, M.D., Nicholas Lembo, M.D., W. Morris Brown, III, M.D., David P. Taggart, M.D., Adrian Banning, M.D., Béla Merkely, M.D., Ferenc Horkay, M.D., Piet W. Boonstra, M.D., Ad J. van Boven, M.D., Imre Ungi, M.D., Gabor Bogáts, M.D., Samer Mansour, M.D., Nicolas Noiseux, M.D., Manel Sabaté, M.D., José Pomar, M.D., Mark Hickey, M.D., Anthony Gershlick, M.D., Pawel Buszman, M.D., Andrzej Bochenek, M.D., Erick Schampaert, M.D., Pierre Pagé, M.D., Ovidiu Dressler, M.D., Ioanna Kosmidou, M.D., Roxana Mehran, M.D., Stuart J. Pocock, Ph.D., and A. Pieter Kappetein, M.D., Ph.D., for the EXCEL Trial Investigators*

N Engl J Med 2016; 375:2223-2235 December 8, 2016 DOI: 10.1056/NEJMoa1610227

 

Natasha E. Khan, M.R.C.S., Anthony De Souza, F.R.C.S., Rebecca Mister, M.Sc., Marcus Flather, F.R.C.P., Jonathan Clague, M.D., Simon Davies, F.R.C.P., Peter Collins, M.D., Duolao Wang, Ph.D., Ulrich Sigwart, M.D., and John Pepper, M.Chir.

N Engl J Med 2004; 350:21-28 January 1, 2004 DOI: 10.1056/NEJMoa031282

פורסם בקטגוריה מאמרים מומלצים , מאת מערכת האיגוד הישראלי לכירורגיה לב וחזה.