מאמר השבוע: האם מתן טיקרגלור (ברילינטה) יחד עם אספירין לעומת אספירין או טיקרגלור בלבד משפר את אחוז המעקפים הורידים הפתוחים בחולים שעוברים ניתוח מעקפים? (JAMA)

מאת עורך האתר ד״ר דיאב סאמר

האם מתן טיקרגלור (ברילינטה)  יחד עם אספירין לעומת אספירין או טיקרגלור בלבד משפר את אחוז המעקפים הורידים הפתוחים בחולים שעוברים ניתוח מעקפים? תשובה לשאלה זו ניתנה במאמר שהתפרסם ע"י קבוצת חוקרים מסין בכתב העת JAMA.

במחקר האקראי נכללו 500 חולים עם 1460 מעקפים של ורידי ספינה.

אחוז המעקפים הורידים הפתוחים לאחר שנה בשלושת הקבוצות, טיקגרלור עם אספירין, טיקרגלור לבד , אספירין לבד, היה 88.7%, 82.8% ו 75.5% בהתאמה.

ההבדל בין קבוצת הטיפול המשולב של טיקגרלור + אספירין לעומת אספירין בלבד היה הבדל מובהק סטטיסטי . לא היה הבדל מובהק בשיעור המעקפים הורידיים הפתוחים בין המטופלים בטיקגרלור בלבד או בין אספירין בלבד.

מסקנת החוקרים היא שטיפול משולב של טיקגרלור +  אספירין בחולים שעוברים מעקפים משפר את אחוז המעקפים הורידים הפתוחים בשנה הראשונה שלאחר הניתוח, בהשוואה לטיפול בטיקגרלור בלבד או באספירין בלבד. לעומת זאת לא נמצא הבדל מובהק בין יעילות הטיפול באספירין בלבד לטיפול בטיקגרלור בלבד.

Effect of Ticagrelor Plus Aspirin, Ticagrelor Alone, or Aspirin Alone on Saphenous Vein Graft Patency 1 Year After Coronary Artery Bypass GraftingA Randomized Clinical Trial

Qiang Zhao, MD, PhD et al.;

JAMA. 2018;319(16):1677-1686. doi:10.1001/jama.2018.3197