מאמר השבוע: Epidemiology of new-onset atrial fibrillation following coronary artery bypass graft surgery

מאת עורך האתר ד״ר דיאב סאמר

כותבי המאמר תארו את שכיחות ומאפיינים פ.פ לאחר ניתוח מעקפים. מניתוח הנתונים הקליניים של קרוב לאחד עשרה אלף חולים שעברו ניתוח מעקפים בין השנים 2002 עד 2010 ולא היה להם רקע של פ.פ, עלו הנתונים הבאים: היארעות פ.פ לאחר ניתוח מעקפים הייתה  33.1%. כאשר זמן הממוצע לתחילת פרפור הפרוזדורים היה 52 שעות מסוף ניתוח וממוצע אורך זמן עם פ.פ היה 22 שעות.

כותבי המאמר מדגישים שצריך מחקרים נוספים בעיקר התערבותיים למניעה וטיפול בסיבוכים של פ.פ לאחר ניתוח מעקפים  מאחר והאחרון מעלה סיכון לסיבוכים כמו שווץ מוחי, אשפוז ממושך.

Filardo GDamiano RJAilawadi G, et al