ד"ר נועה ליאל פתיחה והצגת הכנס

מרצה: ד"ר נועה ליאל
יו"ר החוג לאקוקרדיוגרפיה, האיגוד הקרדיולוגי בישראל
תאריך: 28/10/2011

מושב ראשון: המסתם הטריקוספידלי והמסתם המיטרלי מה חדש?