קול קורא – פרס מתמחה מצטיין בכירוגיית לב וחזה ע"ש פרופ מילויצקי ל-2013

הצעות יש להגיש עד ה31.12.2012 לדר דני פינק: מזכיר האיגוד dfink@szmc.org.il

יש לצרף מכתב של מנהל המחלקה עם קורות חיים של המתמחה וכן מכתבי המלצה.

להזכירכם פרס זה מוענק לטובת מימון נסיעת מתמחה אשר נמצא בסוף ההתמחות שלו ל -fellowship.

פורסם בקטגוריה ארכיון , מאת מערכת האיגוד הישראלי לכירורגיה לב וחזה.