נותני החסות לאתר האיגוד הישראלי לכירורגית לב וחזה:
Ethicon
Tzamal Medical GroupAMI Technologies LtdgamidaINSPIRIS - edwardsgad-medical